antwoorden

  Toets Ziek en gezond

  Een vaccin tegen reuma

  In Nederland lijdt twee procent van de bevolking aan de een of andere vorm van reuma. Veel artsen gaan ervan uit dat reuma een auto-immuunziekte is; een ziekte die ontstaat door een fout in het immuunsysteem. Bij reuma herkent het immuunsysteem een bepaald eiwit uit het gewrichtskapsel niet meer als lichaamseigen en zet de aanval in op dat eiwit. Het gevolg is dat de gewrichtsbekleding wordt afgestoten en er een ontstekingsreactie optreedt. Onderzoekers proberen een remedie te vinden tegen deze ziekte door in te grijpen in het immuunsysteem. Bij dit onderzoek gebruiken ze ratten met reuma als proefdieren. Bepaalde witte bloedcellen, die antistoffen vormen in de rat, worden buiten het lichaam bewerkt met de bedoeling dat ze het gewrichtseiwit weer als lichaamseigen herkennen. Vervolgens worden deze bewerkte, witte bloedcellen als vaccin teruggebracht in de ratten. De reumaverschijnselen bij de ratten verminderen als gevolg daarvan. Of dit ook bij mensen zo werkt, moet nog worden afgewacht.

 1. Hoe weet je lichaam of het gaat om een lichaamseigen cel, of een lichaamsvreemde substantie?


 2. Een farmaceutisch bedrijf wil van bovenstaand onderzoek gebruiken om een nieuw medicijn te ontwikkelen.

 3. Gebruik de natuurwetenschappelijke methode om aan te geven hoe onderzoekers een nieuw medicijn kunnen ontwikkelen tegen reuma. Betrek in je antwoord ook de werkwijze van dubbelblind onderzoek.

 4. De term vaccin die de onderzoekers gebruiken voor de bewerkte witte bloedcellen is niet in overeenstemming met met de normale betekenis van het begrip vaccin. Leg uit waarom niet.


 5. Kip, ik heb je

  Kippen zijn vaak besmet met verschillende bacteriesoorten. Hetzelfde geldt voor varkens- en rundvlees.

 6. Toch worden wij (meestal) niet ziek van het eten van vlees. Leg uit hoe dat komt.


 7. Griepspuit

  In een verzorgingstehuis krijgen de bewoners een griepspuit om te voorkomen dat ze griep krijgen.

 8. Is de griepspuit een vorm van actieve of van passieve immunisatie. Geef een verklaring voor je antwoord.

 9. Geef twee argumenten waarom de bewoners elk jaar een nieuwe griepspuit moeten hebben.


 10. Rondom homeostase
 11. Kun je de werking van de centrale verwarming vergelijken met het proces homeostase? Licht toe.

 12. Een mens verbruikt in rusttoestand bij 20 °C 1300 – 1800 kcal per etmaal aan energie. Een alligator maar 60 kcal. Geef hiervoor een verklaring.