Yin en Yang

Yin en Yang komen voort uit het Taoïsme. Het Taoïsme (levensfilosofie/godsdienst) gaat uit van een allesomvattend geheel. Alles wat in het universum aanwezig is (tezamen) is Tao (en vormt één geheel). Tao is een allesomvattende goddelijkheid die zo groot(s) is, dat wij dat niet kunnen bevatten. Wij zijn als mensen in een geheel geplaatst van tegengestelde krachten: Yin en Yang.


Niet alleen wij, maar alles in het universum is onderworpen aan de principes van Ying en Yang. Alles bevat op hetzelfde moment zowel Yin als Yang. De twee krachten beïnvloeden elkaar en zijn met elkaar in conflict; ze vormen samen een geheel en staan loodrecht tegenover elkaar.


Het Yin-/Yangsymbool bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen tot een cirkel. De cirkel staat voor het geheel (Tao), waar de twee tegengestelden uit voortkomen. Absoluut Yin en absoluut Yang bestaan niet. In elk stukje Yin zit een Yang deel (en omgekeerd). Het Yin-/Yangsymbool laat dit duidelijk zien:

Yin
Yang

koud

donker

nacht

vrouwelijk

traag

zwak

beneden

aarde

warm

licht

dag

mannelijk

snel

sterk

boven

zon/hemel

Yin en Yang


atoom

De principes van Yin en Yang zijn overal op toe te passen. Hiernaast zien we een afbeelding van een atoom, of is het een planetenstelsel om een zon. We zien de overeenkomst tussen het kleinste deeltje van een stof en een gigantisch groot planetenstelsel. Als we naar een mens kijken, dan kunnen we ook ontdekken dat kenmerken (van een deel) vele malen (op andere plaatsen) weerspiegeld worden.