Ontwerpen en produceren

Fase

Kenmerken

van Probleem/idee
tot Prototype

Ontwerpstrategie vaststellen

 • Doelgroep bepalen
 • Percentielstrategie bepalen

Programma van eisen opstellen (= onderdeel van ontwerpcyclus)

 • Functionele eisen
 • Ergonomische eisen
 • Sociaal-economische eisen
 • Ethische eisen

Vaak ontkom je niet aan het sluiten van compromissen

van Prototype
tot Product

Testen (o.a. op veiligheid) door middel van

 • Virtuele proeven d.m.v. computermodellen
 • Botsproeven (met dummies)
 • Duurproef
 • Dubbelblind onderzoek (bij medicijnen)

Materiaal(keuze)

 • Natuurlijk of synthetisch
 • Spin-off (nieuw materiaal)

Optimalisatie

van Product
tot (massa)productie

Productieschema

 • Automatisering / opschalen

Kwaliteit(scontrole)

 • Wetgeving, warenwet, milieuwetgeving, etc.

van (massa)productie
tot introductie op markt

Marketing en dergelijke


Door het aanvragen van een octrooi (of patent) bescherm je je product tegen het gebruik door anderen. Het octrooicentrum Nederland (een overheidsinstantie) leidt tot een octrooi dat alleen voor Nederland geldig is. Een aanvraag bij het Europees Octrooibureau leidt tot een octrooi dat in meerdere landen geldig is. Via het WIPO (World Intellectual Property Organization) kan een internationaal octrooi aanvraagd worden.PPT | Ontwerpen en produceren

ontwerpcyclus, plan van eisen, percentielstrategie, prototype, product, optimaliseren, (massa)-productie, marketing, octrooi

LinksDummy's voor dummies
Een volwassen dummy (man) weegt ongeveer 75 kg en is 1,75 meter lang.
De dummy's bevatten 75 tot 100 sensoren die het risico op letsel berekenen.
Een testdummy wordt 3 keer gebruikt en daarna gekalibreerd. Dan worden onder meer de sensoren opnieuw afgesteld.
Een dummy kost minimaal € 100.000,00.
In 1949 zag de eerste crashtestdummy het licht; hij werd Sierra Sam gedoopt.

Bron: Kampioen - ANWB