Praktische opdracht | Natuurwetenschappelijk onderzoek

De praktische opdracht bestaat uit het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek en hiervan verslag doen.


Wat

Het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek in groepjes van 3 leerlingen en hiervan volgens onderstaande criteria verslag doen. Als groep mogen jullie zelf bepalen welk natuurverschijnsel jullie willen onderzoeken. Mogelijke onderzoeksvragen zijn: Hoe beweegt de maan zich? Wat is de invloed van verzuring op waterplanten? Welke papiersoort is het duurzaamst? Etc. Maak gebruik van (school)boeken, gebruik het internet en/of doe ideeën op door te zoeken op suggesties voor profielwerkstuk.
Het is aan te raden om eerst een werkplan te maken en deze te bespreken met de docent. De school beschikt over een ruimte om experimenten uit te voeren. In overleg kan deze ruimte gebruikt worden. Dit geldt ook voor materialen.

presentatieDoel

Het kunnen uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek en hier verslag van doen.

Gewicht

1/4 deel van het uiteindelijke ANW-cijfer.

Inleverdatum

Donderdag 25 februari 2016.

Eisen PO ANW

experiment

ICT-eisen als PO ingeleverd wordt als verslag

Beoordeling PO ANW

A Vorm 15
 
Alle onderdelen verslag aanwezig 5
Afwerking verslag (opmaak, taalgebruik, grammatica en spelling) 5
ICT-eisen 5
 
B Inhoudelijk 85
 
Titel: Slaat de titel op de inhoud / pakkende titel 3
 
Inleiding  
Achtergrondinformatie (kader & doel) 5
Onderzoeksvraag → hypothese + argumentatie (theorie) 15
 
Werkplan  
Benodigdheden / materiaal 2
Werkwijze / uivoering 4
Weergave resultaten / waarnemingen 2
 
Resultaten 12
 
Conclusie 5
 
Discussie / bespreking 18
 
Activiteitenlijst (logboek) 7
 
Diepgang 12
 
C Totaal aantal punten 100
 
Cijfer = behaald aantal punten / 10