Het schrijven van een onderzoeksverslag

7


Werkplan


Een werkplan bevat de volgende onderdelen:


 • Materiaal
 • Opsomming van gebruikte materiaal; de onderzoeker, pen en papier hoeven niet vermeld te worden.


 • Methode
 • Beschrijving van de onderzoeksopzet middels het kookboekrecept.


 • (Wijze van) gegevensverzameling
 • Geef aan welke gegevens van het onderzoek worden gebruikt voor de resultaten en op welke manier.

Werkplan

 • Bij de methode gaat het om een beschrijving hoe je het allemaal gepland had. Houd rekening met de wet van de grote getallen, blancoproef of controle- experiment en één variabele.
 • De methode is geen dagboek. Niet: Toen heeft Marietje in het biologielokaal 10 ml zoutoplossing gepipetteerd.
 • Geef bij de methode de proefopstelling grafisch (bijv. foto) weer.
 • Geef (indien van toepassing) een verantwoording voor de keuze van de proefpersonen en/of het onderzoeksinstrument (bijv. een vragenlijst).
 • Het werkplan moet dusdanig duidelijk zijn dat anderen in staat zijn het onderzoek opnieuw uit te voeren / te controleren.
 • Een werkplan bevat geen resultaten.
 • Zorg ervoor dat de resultaten meetbaar zijn: uit te drukken in getallen.
 • De proef meerdere keren uitvoeren verhoogt de betrouwbaarheid.