Het schrijven van een onderzoeksverslag

Inhoudsopgave


Voorwoord

Voorkant

Titelpagina

Inhoudsopgave

Inleiding

Werkplan

Resultaten

Conclusie

Discussie

Literatuurlijst

Bijlage(n)

Logboek


Voorwoord


Deze handleiding geeft aan uit welke onderdelen een onderzoeksverslag bestaat en aan welke eisen deze onderdelen moeten voldoen.

Voor elk onderzoeksverslag geldt dat het verslag goed leesbaar, duidelijk, in correct Nederlands en treffend geschreven moet zijn. Daarnaast moet het onderzoeksverslag in alle opzichten controleerbaar zijn.

Een eventuele samenvatting komt aan het begin (voor de inhoudsopgave), bestaat uit de hoofdzaken van het onderzoek en kan los van het onderzoeksverslag gelezen worden.

Overleg vroegtijdig met je docent/begeleider over de opbouw van het onderzoeksverslag en/of specifieke eisen.

Voorwoord

Tekst in dit gedeelte bevat tips en aanwijzingen.


Gerelateerd

Handleiding bij het vak biologie

Natuurwetenschappelijke methode