Het schrijven van een onderzoeksverslag

Literatuurlijst

Bryson, B., Een kleine geschiedenis van bijna alles. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2006.

Emissies wegverkeer. Den Haag: Ministerie van VROM, 2010.

Boersma, H., 'En de mens schiep leven'. nwtmagazine, 2010, 78, (7-8), p. 20-29.

Schilling, G., Sterrenkundig ABC. (4 augustus 2010). http://www.allesoversterrenkunde.nl/abc/index.html

Hawking, S.W., A Brief History of Time. Londen, MacMillian interactive publishing, 1994. CD-ROM.

Middeldorp (2010): interview met de heer Middeldorp. KNO-arts Isala Klinieken, Zwolle.

VROM (2010): Telefoongesprek persvoorlichter VROM, juli 2010

Bronverwijzing

Als je binnen het onderzoeksverslag naar een bron verwijst, doe je dat als volgt:

  • Eén auteur: (Aerts, 2007).
  • Twee auteurs: (Aerts en Akkerman, 2007).
  • Meer dan twee auteurs: (Aerts e.a., 2007).

Ook zul je wel eens iemand letterlijk citeren. Letterlijke citaten worden in een tekst tussen aanhalingstekens geplaatst en als volgt verwezen: (Aerts, 2007, p. 53).