Het schrijven van een onderzoeksverslag

13


Literatuurlijst


Boeken en rapporten

Achternaam, voorletter(s) auteur(s) [geen academische titels]. Titel (en ondertitel). Druk. Plaats: uitgever of instelling, jaar van uitgave.


Tijdschriftartikelen

Achternaam, voorletter(s) auteur(s) [geen academische titels]. 'Titel (en ondertitel) van het artikel'. Naam tijdschrift of de afkorting hiervan. Jaartal, jaargang, (afleveringsnummer) en paginanummers.


Internet, software, cd-rom

Achternaam, voorletter(s) auteur(s) [geen academische titels]. Titel (en ondertitel). (Datum). URL-adres.


Overige bronnen

Literatuurlijst

  • Een literatuurlijst kent een vaste opbouw. Binnen de onderdelen staat alles op alfabetische volgorde.
  • Ontbreekt de naam van de auteur(s) begin dan met de titel. Bij internetsites kun je in plaats van auteur(s) de organisatie vermelden.
  • Als je afbeeldingen en dergelijke uit bronnen haalt, moet je de bron altijd onder de afbeelding vermelden.
  • Voorbeelden van (bron)verwijzingen.