Het schrijven van een onderzoeksverslag

11


Discussie


Een discussie bevat (minimaal) de volgende onderdelen:


  • Verwijzing naar de hypothese en deze bevestigen, verwerpen of weet je het nog niet zeker.
  • Uitleg en verklaring van de gevonden resultaten en conclusie.
  • Bekijk verder de tips en aanwijzingen.

Discussie

  • De discussie vormt samen met de inleiding een belangrijk deel van een onderzoeksverslag.
  • Maak van de discussie een goed lopend en geordend verhaal.
  • In de discussie worden de onderzoeksopzet en verkregen resultaten kritisch tegen het licht gehouden. Is de proef goed en/of nauwkeurig uitgevoerd? Wat is de invloed van de meetfouten geweest? Etc.
  • In de discussie worden de gevonden resultaten vergeleken met gegevens uit andere bronnen (bijvoorbeeld boeken en internet). Vergeet de bronvermelding niet.
  • In de discussie worden (eventueel) nieuwe onderzoeksvragen opgesteld en worden suggesties / aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.