Inleiding in de wetenschapsfilosofie

Filosofie

Kritische reflectie op de fundamenten of vanzelfsprekende veronderstellingen van praktijken.

Wetenschapsfilosofie

Kritische reflectie op de vooronderstellingen die aan wetenschap ten grondslag liggen.

Twee probleemgebieden

I Aard van de wetenschap


II Wisselwerking tussen wetenschap en andere praktijken