PowerPoints 6 VWO

Klik op een afbeelding om de PowerPoint te openen.

DNA

H17 DNA

mutatie, molecuulstructuur eitwit, gentherapie, eiwitsynthese, translatie, transcriptie, 3 typen RNA, intron, exon, splicing

Eiwitten

H18 Eiwitten

eiwitstructuur, functies van eiwitten, exocytose, enzym, co-factor, hydrolyse, PCR, regeling enzymwerking, condensatie, virus, HIV, prionen

Spieren

H19 Sport

varianten spierweefsel, myofibrillen, werking spieren, motorische eenheid, dissimilatie glucose, ATP

Planten

H20 Planten

planten, fotosynthese, licht- en donkerreactie, Calvincyclus, opname, transport, afgifte, opslag, hout- en bastvaten, worteldruk

afweer immuniteit en resistentie

H21 Afweer

(a)specifieke afweer, actieve en passieve immuniteit, serum, vaccin(atie), bloedgroepen, rhesusfactor, resistentie

Beantwoorden eindexemenvragen biologie

H22 Op weg naar het eindexamen

examenvragen, begrippen, systematische aanpak, argumenten, 1, 2 of meer punters, meerkeuze, experiment, grafiek, proefopzet, berekeningen