De zuurgraad van een grondmonster

Waarneming

Een loofbos biedt een heel andere aanblik dan een naaldbos. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de begroeiing. In een loofbos tref je immers veel meer onderbegroeiing aan dan in een naaldbos. Het verschil is ook duidelijk te zien in de strooisellaag. Onder naaldbomen zie je immers een dik pak naalden en onder loofbomen vaak maar een dunne laag bladeren.

Doel

De pH van een bodem geeft de zuurgraad weer. Een lage pH is bijvoorbeeld 3 (meet maar eens een glas cola). Een pH-waarde onder 7 noemen we zuur. Een pH hoger dan 7 noemen we basisch. Neutraal (bijvoorbeeld leidingwater) is 7. Elk landbouwgewas heeft een voorkeur voor een bepaald pH-waarde. Aardappelplanten geven de voorkeur aan een pH-waarde van circa 4,5 en bieten geven een voorkeur aan een pH hoger dan 5.

Onderzoeksvraag

Wordt de begroeiing in een gebied bepaald door bodemeigenschappen, of bepaalt de plantengroei de bodemeigenschappen, of is er een wisselwerking? Bepaalt de begroeiing -bij gelijke grondsoort- het de zuurgraad van de bovenste bodemlaag?

pH-meterMateriaal

Methode

Links

Opmerking

Een grondmonster neem je door eerst de bovenste begroeiing te verwijderen. Dan druk je een jampot met de opening naar beneden in de grond net zo diep totdat het potje vol zit.