Het watervasthoudend vermogen van een bodemmonster

Doel

Nagaan hoeveel water een grondsoort kan opnemen. Hoe meer water een bodem kan vasthouden des te minder kans is er op uitdroging in een droge periode. Het watervasthoudend vermogen wordt bepaald door de hoeveelheid humus en de textuur van de grond.

Materiaal

Methode