Vraatsporen op bladeren

Waarneming

Als je naar bladeren van bepaalde bomen (bijvoorbeeld berk, els, eik of krent) kijkt, dan zie je dat veel blaadjes aangevreten zijn.

vraatspoorOnderzoeksvraag

Die vraatverschijnselen worden veroorzaakt door verschillende dieren. Hebben deze dieren een bepaalde voorkeur voor een gedeelte van het blad? Vreten ze aan de rand van het blad of ergens in het midden of hebben ze geen voorkeur?

Experiment

Pluk van een bepaalde soort boom tien bladeren. Doe dit evenzo met negen andere bomen van dezelfde soort. Pluk alleen bladeren die duidelijk aangevreten zijn. Tel per blad het aantal gaten/gangen aan de rand van het blad en het aantal gaten in de bladschijf. Vul dit in de tabel in.


Boomsoort:

 

bladrand

 

bladschijf

Bladnummer →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boomnummer ↓

1

                                       

2

                                       

3

                                       

4

                                       

5

                                       

6

                                       

7

                                       

8

                                       

9

                                       

10

                                       

Gem.