Spinnenwebben

Waarneming

Als je in de herfst om je heen kijkt, zie je vaak spinnenwebben. Een spinnenweb is een soort net dat door spinnen gemaakt wordt om insecten te vangen.

kruisspin

Onderzoeksvraag

Maken spinnen van dezelfde soort ook steeds dezelfde soort webben?

Experiment

Zoek een soort spin de je makkelijk kunt herkennen en die een duidelijk web maakt. Bekijk vervolgens tien van die webben en ga na hoe ze opgebouwd zijn. Maak van elk web een tekening.