Scheikunde in de biologie

Basiskennis scheikunde is essentieel voor het schoolvak biologie. Met de volgende onderwerpen wordt deze basiskennis samengevat.

» Atomen, moleculen en ionen

» Zuren, basen en zouten

» Organische stoffen