Mitose versus meiose

mitose_meiose

Legenda

Diploïd
Elk chromosoom in de cel is in tweevoud aanwezig (2n). De chromosomen van zo'n paar zijn homoloog aan elkaar. Eén is afkomstig van de moeder en één afkomstig van de vader. Alle lichaamscellen zijn diploïd, behalve geslachtscellen die haploïd (n) zijn.

Haploïd
Elk chromosoom is met slechts 1 exemplaar in de celkern vertegenwoordigd. Gameten (= geslachtscellen) zijn haploïd, zodat er bij een bevruchting een diploïde cel wordt gevormd.

n
Het aantal verschillende chromosomen; dit verschilt per soort. Bij de mens is n = 23.


Links