Zoöplankton

Waarneming

Zowel in stilstaand water als in stromend water komt zoöplankton voor. Zoöplankton is een verzamelnaam voor kleine dierlijke organismen die vrij in water voorkomen. Deze diertjes voeden zich met fytoplankton en zijn daarmee een belangrijke factor bij het helder houden van water. Belangrijke diergroepen in het zoöplankton zijn, afgezien van de larven van vissen en schelpdieren, diverse primitieve kreeftachtigen, zoals de copepoden of roeipootkreeftjes en euphasia (krill) in zee en de watervlooien in het zoete water.

watervlo

Onderzoeksvraag

Zouden er in stilstaand water andere zoöplankton leven dan in stromend water?

Experiment

Neem een planktonnetje (een planktonnet bestaat uit nylongaas met zeer kleine mazen, dus geen modder en dergelijke met het water meegieten!) en bemonster daarmee stilstaand en stromend water. Doe dit door op beide plaatsen voorzichtig tien emmers water door het net te gieten. Laat het water doorlopen en breng het water met de organismen dat in het verzamelbuisje achterblijft, voorzichtig over in een potje met schroefdop. Als het water weinig plankton lijkt te bevatten, wordt de procedure nog eens herhaald. Neem met een Pasteurpipet (eventueel na schudden) een druppel uit het monster en maak hiervan een waterpreparaat. Bekijk dit preparaat met verschillende vergrotingen onder de microscoop, te beginnen met de kleinste. Denk aan het juiste gebruik van het diafragma. Noteer de zoöplankton die je gevonden hebt in de onderstaande tabel. Noteer welke zoöplankton je waar gevonden hebt. Kijk in de eerste plaats naar het volgende zoöplankton: cyclops, daphnia, raderdiertjes, naupliuslarve en muggenlarven.


Zoöplankton

Stilstaand water

Stromend water

     

Links