Opnameblad chemisch wateronderzoek

School:

Naam:

Klas:

Datum:

Situering van het biotoop

Plaats

 

Type water

vijver / meer / ven / rivier / kanaal / poel / beek / sloot / gracht

Omgeving

woonkern / landbouwgebied / natuurgebied / industriegebied

Oever

natuurlijk / verstevigd (met beton / hout / steen)

Bedding

modder / zand / klei / keien

Belichting

open / halfopen / (volledig) overschaduwd

Luchttemperatuur

°C

Eigenschappen van het water

Stroming

stilstaand / langzaam stromend / snelstromend

Kleur van het water

 

Algenbloei

afwezig / weinig / matig / overvloedig

Geur

niet opmerkelijk / opmerkelijk:

Helderheid

helder / troebel / zeer troebel

Doorzichtig tot

10 cm / 50 cm / meer dan 1 m

Waterplanten

afwezig / schaars / matig / overvloedig

Watertemperatuur

°C

Chemische bepalingen

Chemische parameter

Waarde watermonster

Norm oppervlaktewater

Zuurstofgehalte

 

> 5 mg/l

Zuurgraad (pH)

 

6,5 - 8,0

Ammonium

 

< 1 mg/l

Nitriet

 

< 0,06 mg/l

Nitraat

 

< 40 mg/l

Totale hardheid

 

minimum voor organismen: 12 °d

Fosfaat

 

< 0,4 mg/l

Chloriden

 

< 200 mg/l

Conclusie met betrekking tot de chemische waterkwaliteit

 


Het opnameblad chemisch onderzoek is ook te downloaden.