Mineralenanalyse

Doel

Nagaan uit welke mineralen een grondsoort is opgebouwd.

Materiaal

Methode

Reflectievragen

  1. Zijn er dan conclusies te trekken over het voorkomen van bepaalde mineralen en de al of niet aanwezige begroeiing?

  2. Kun je in de literatuur of op internet iets vinden over de herkomst van de gevonden mineralen?

Links


Veldspaat: witte, geelbleke tot roze korreltjes.
Kwarts: lichtgrijs, bij doorvallen licht helder, ronde vormen.
Glimmer: glanzende plaatjes die het licht weerkaatsen.
Leisteen: donkerblauwe tot zwarte onregelmatige brokstukjes.
Hoornblende: donkere tot zwarte bestanddelen.