Infiltratiesnelheid

Doel

tractor

In het veld nagaan hoe snel water in de praktijk wegzakt in de bodem. Dit gegeven is van belang voor onder andere de berijdbaarheid van landbouwpercelen en de berekening van de run-off in een bepaald gebied (simpel gezegd: hoe snel zal het regenwater in het afwateringssysteem terecht komen).

Materiaal

Methode