De helderheid van water

Inleiding

zichtdiepte

Helder water is voor veel dieren en planten van levensbelang. Een roofvis, zoals een snoek, moet ongeveer twee meter zicht hebben om zijn prooi te kunnen waarnemen. Is het water erg troebel dan kan hij zijn prooi niet zien en zal de snoek verhongeren. Water wordt troebel als er veel algen in het water zitten, of als de bodem wordt omgewoeld. Wanneer je de helderheid van het water onderzoekt, meet je eigenlijk de zichtdiepte. Kijk maar eens naar de afbeelding hiernaast.
De lichtdiepte geeft aan hoe ver het licht in het water kan doordringen. De zichtdiepte geeft aan hoever je in het water kunt kijken. De zichtdiepte is ongeveer de helft van de lichtdiepte, omdat het licht tweemaal door het water moet: naar het object en weer terug naar je ogen. De helderheid bepaal je met behulp van de helderheidschijf (ook wel secchischijf genoemd).

Doel

Met deze proef ga je de helderheid van het water onderzoeken.

Werkwijze

Resultaten

Vermeld de zicht- en de lichtdiepte.

Conclusie en verdiepingspunten