Bepaling van de hardheid van water

Inleiding

Het meten van de hardheid wordt vooral gedaan met het oog op de waterslakkenfauna. De hardheid van het water is vaak een goede indicator voor het waterregime: sloten met zacht water worden voornamelijk door regenwater en oppervlakkig afstromend water gevoed. Bovendien is kalk een essentieel element voor de huisjes van waterslakken. De hardheid van water wordt uitgedrukt in Duitse graden: ºd. Eén Duitse graad staat voor 10 mg calciumoxide per liter. Voor levende organismen is 12 ºd de minimale hardheid. In het algemeen is er een goede samenhang met de zuurgraad: zuur water is in het algemeen zacht en neutraal water in het algemeen hard.


waterslak

Totale hardheid

Kwaliteit

0 - 4 ºd

zeer zacht

5 - 8 ºd

zacht

9 - 18 ºd

middelmatige hardheid

19 - 30 ºd

hard

30 ºd

zeer hard

Werkwijze

Conclusie en verdiepingspunten