Het maken van een grondboring

Doel

Het onderzoeken van de diepere bodemlagen. Kennis hiervan levert onder andere inzicht op met betrekking tot de diepte van de grondwaterstand, de manier waarop een grond ontstaan is en de mogelijke aanwezigheid van remmende lagen in de ondergrond.

grondmonsterMateriaal

Methode

Links