Schema kruisingen | 10 kruisingsmogelijkheden in één schema

  Naam Aantal
eigenschappen
Kenmerken Notatie
I Monohybride kruising 1 Aanwezigheid van dominante en recessieve allelen
→ dominante gen komt altijd tot uiting in fenotype
Aa x Aa
II Intermediaire kruising Beide allelen zijn onvolledig dominant → mengeigenschappen BrBw x BrBw
III X-chromosomale overerving De allelen liggen in de X-chromosomen
→ recessieve allelen komen bij mannen ook altijd tot uiting
XRXr x XRY-
IV Letale allelen Bepaalde combinatie van allelen leidt bij embryo’s tot de dood
→ ontstaan afwijkende verhoudingen
Kk = †
V Multiple allelie Meer dan twee allelen met overeenkomstige plek in een chromosoom Bloegroepen:
IA, IB en io
VI Dihybride kruising 2 Er zijn 2 genenparen bij betrokken die in verschillende chromosomen liggen AaBb x AaBb
VII Gekoppelde overerving Er zijn 2 genenparen bij betrokken die in hetzelfde chromosoom liggen
→ minder mogelijkheden als bij de dihybride
Ab x Ab
aB    aB
VIII Polyhybride kruising Meer dan twee De kans op meerdere allelenparen is gelijk aan het product van de kans op elk genenpaar afzonderlijk AaBbCc x AaBbCc
IX Stamboom   Een stamboom geeft de verwantschapsrelaties tussen individuen weer ¨ = man,
¡ = vrouw
X Combinatie   Combinatie tussen kruisingen I - IX XRXrEe x XRY-EE

Links