Het warmtegeleidingsvermogen van een bodemmonster

Doel

Nagaan welke invloed het vochtgehalte van de grond heeft op het warmtegeleidingsvermogen.

zandMateriaal

Methode

Reflectievragen

  1. Verklaar de waargenomen verschillen.

  2. Waarom moet de grond niet geroerd worden bij deze bepaling?