Argumenten voor en tegen de evolutie

Argumenten voor de evolutie

evolutieArgumenten tegen evolutie

Om over na te denken

 1. Het doel van de evolutie is het ontstaan van de mens.

 2. De mens stamt af van de aap.

 3. Door evolutie zit de mens ideaal in elkaar.

 4. Evolutie leidt tot een steeds grotere complexiteit.

 5. Evolutie is onomkeerbaar.

 6. evolutie
 7. De evolutie van de mens is voltooid.

 8. Elke evolutionaire verandering komt door natuurlijke selectie tot stand.

 9. Extinctie van soorten is een natuurlijk proces in de evolutie.

 10. Evolutie leidt tot maximale aanpassing.

 11. De linker grafiek geeft sprongsgewijze evolutie weer.


PPT | Bijbel vs Evolutie

intelligent design, fixisme, generatio spontanea, catastrofetheorie Cuvier, Lamarckisme, (neo-) Darwinisme

PPT | Evolutie

neo-Darwinisme, genetische variatie, natuurlijke selectie, homoloog, rudimentair, fossielen, biogenese, endosymbiose

Links