Functies van eiwitten

Functie

Klasse van eiwitten

Voorbeeld

In de praktijk

Enzymkatalyse

Enzymen

Hydrolytisch enzym
Protease
Polymerase
Kinase

Splitsen macromoleculen
Afbreken eiwitten
Productie nucleïnezuren
Aanbrengen fosfaatgroep

Verdediging

Immunoglobulinen
Vergiften
Antigenen op lichaamscel

Antistoffen
Slangengif
MHC-eiwitten

Markeren lichaamsvreemde stoffen
Blokkeren zenuwstelsel
Herkenning lichaamseigen

Transport

Circulerende vervoerders


Membraaneiwitten

Hemoglobine
Myoglobine
Cytochromen
Natrium-kaliumpomp
Ionenpomp
Permease

Transport van O2 en CO2 in bloed
Transport van O2 en CO2 in spieren
Elektronentransport
Opbouwen membraanpotentiaal
Vorming ATP
Transport van glucose in cel

Ondersteuning

Vezels

Collageen
Keratine
Fibrine

Vormt kraakbeen
Vormt nagels
Vormt bloedstolsels

Beweging

Spieren

Actine en myosine

Samentrekken van spiervezels

Regulatie

Osmose-eiwitten
Genregulatoren
Hormonen

Serumalbumine
Iac repressor
Insuline

Handhaven osmotische waarde bloed
Regelt transcriptie
Betrokken bij handhaven bloedsuikerspiegel

Opslag

Ionenbinding

Ferritine
Calmoduline

Opslag van ijzer in lever en beenmerg
Opslag van calcium


PPT | Molecuul 20ste eeuw

mutatie, gentherapie, molecuulstructuur eitwit, eiwitsynthese, translatie, transcriptie, 3 typen RNA, intron, exon, splicing, Nectar

PPT | Het topje van de eiwitberg

eiwitstructuur, functies van eiwitten, exocytose, enzym, co-factor, hydrolyse, PCR, HIV, regeling enzymwerking, condensatie, virus, prionen