Aërobe dissimilatie van glucose

Opdracht

Door het invullen van onderstaand schema krijg je inzicht in de aërobe dissimilatie van glucose.
Hulpmiddelen voor het invullen kunnen zijn: je biologiemethode, de BiNAS / Biodata, internetsites, etc.


  ATP H2O NADH2 CO2 O2
  + - + - + - + - + -
Glycolyse                    
Overgang                    
Citroenzuurcyclus                  
 
Oxidatieve fosforylering
(= ademhalingsketen)
                   
           
 
Totaal                    

Legenda

+ = komt vrij ● in de vorm van GTP Omzetting NADH2
- = wordt gebruikt ■ in de vorm van FADH2 Omzetting FADH2


Hint: per glucosemolecuul wordt de citroenzuurcyclus 2x doorlopen

De netto reactie van de aërobe dissimilatie van glucose:

... C6H12O6 + ... O2 + ... ADP + ... Pi → ... CO2 + ... H2O + ... ATP

Links