Bepaling van het chloridengehalte van water

Inleiding

Chloriden wijzen op de aanwezigheid van zout in het water. Chloriden worden nagenoeg niet gevormd door levende organismen en zijn daarom één van de belangrijkste factoren om de herkomst na te gaan van een mogelijke vervuiling. Wanneer het chloridengehalte in zoet water afkomstig is van een verontreiniging kunnen de volgende kwaliteitsnormen gehanteerd worden.


Chloridengehalte

Kwaliteit

Tot 50 mg/l

Zeer goed

Van 50 tot 150 mg/l

Aanvaardbaar

Van 150 tot 300 mg/l

Licht vervuild

Vanaf 300 mg/l

Zwaar vervuild

Werkwijze

Conclusie en verdiepingspunten