De waterdoorlaatbaarheid vermogen van een bodemmonster

Doel

Nagaan hoe vlug water kan wegzakken in een gegeven grondsoort. Dit is voor de landbouw een belangrijk gegeven. Bij onvoldoende doorlaatbaarheid gaan landbouwgewassen rotten in een natte periode.

Materiaal

landbouwgewassen

Methode