Ammonium op bladeren

Inleiding

Ammoniak komt als gas vrij uit mest. Deze ammoniak (NH3) wordt in de vorm van ammonium (NH4+) afgezet op de bladeren van de nabijgelegen begroeiing. Bij regen spoelt dit van de bladeren en wordt in de bodem omgezet in ammoniumhydroxide (NH4OH). Dit wordt weer omgezet in salpeterzuur (H2NO3) waardoor de bodem verzuurt. Door de verzuring ontwikkelen zich allerlei chemische processen die schadelijk zijn voor het bodemleven en de vegetatie.
Je mag verwachten dat de boerderijen met vee de vegetatie en de bodemprocessen in de omgeving beïnvloeden. Men vermoedt dat ammoniak een bijdrage levert van 30% aan de zure regen!

Doel

Waar zit ammonium op de bladeren en hoeveel is dit? N.B. Deze proef alleen doen als het gedurende enige tijd droog is geweest.

Materiaal

Methode

Reflectievragen

  1. Blijkt uit jouw waarnemingen dat in de omgeving van boerderijen een hoger ammoniumgehalte voorkomt?

  2. Speelt de windrichting een rol?

  3. Speelt de afstand een rol?

  4. Zou de soort boom een rol kunnen spelen?

  5. Zou de kant van de boom waarvan je plukt een rol kunnen spelen?