Opdracht aminozuren

Doelen

Leren werken met Binas of Biodata, onderscheid kunnen maken tussen essentiële en niet-essentiële aminozuren en een willekeurig aminozuur kunnen tekenen als de restgroep bekend is.

Opdracht

  1. Zoek in je Binas of Biodata de tabel over aminozuren op en noteer het tabelnummer.

  2. Elk aminozuur heeft eenzelfde basisdeel en een variabel deel. Teken het basisdeel dat elk aminozuur bevat. Benoem: aminogroep, zuurgroep en restgroep.

  3. Hoeveel verschillende restgroepen zijn er mogelijk?

  4. Welk aminozuur heeft de kleinste restgroep?

  5. Waar zit de restgroep bij het aminozuur proline?

  6. Hoeveel essentiële aminozuren zijn er? Noteer hun naam.

  7. Je lever bouwt arginine om in histidine. Laat dit in een tekening zien. Begin met het tekenen van arginine. Omcirkel het deel - zo minimaal mogelijk - dat je lever er afknipt en bouw de juiste restgroep eraan

  8. Kan je lever serine ombouwen in leucine? Licht toe.