Toets | Ziek en gezond

 

  1. Alle lichaamscellen hebben een dezelfde (persoonsgebonden) receptor/marker op het celmembraan. Deze geeft aan dat het om een lichaamseigen cel gaat. Lichaamsvreemde cellen bevatten ook een receptor/antigeen. Deze heeft een ander uiterlijk dan een marker en wordt door het lichaam als lichaamsvreemd gezien.

  2. Zie onderstaande tabel:

Probleem/verschijnsel

In het geval van reuma wordt een bepaald eiwit uit het gewrichtskapsel nier meer als lichaamseigen herkend.

Oriƫntatie

Bij ratten zijn bepaalde witte bloedcellen buiten het lichaam van de rat bewerkt en vervolgens als vaccin teruggebracht. Hierdoor verminderde de reumaverschijnselen bij ratten.</>

Onderzoeksvraag

Werkt het vaccin dat bij ratten de reumaverschijnselen deed verminderen ook bij mensen?

Hypothese

Ik verwacht dat als het vaccin bij mensen ook werkt dan verminderen de reumaverschijnselen bij mensen.

Ik verwacht dit omdat de bewerkte, witte bloedcellen nu niet meer als lichaamsvreemd gezien worden door het lichaam.

Experiment

Wet van de grote getallen: aan het onderzoek moeten voldoende proefpersonen met reuma meewerken om een verantwoorde conclusie te verkrijgen.
Het onderzoek met dubbelblind worden opgezet: noch de proefpersonen noch de artsen / onderzoekers weten of ze de experiment- / behandelgroep zijn welke het vaccin krijgt of dat ze horen tot de controle- / placebogroep welke een placebo (=neppil) krijgt.

Conclusie

Als bij de proefpersonen die het vaccin kregen de reumaverschijnselen verminderen en bij de proefpersonen die de placebo kregen niet dan werkt het medicijn ook bij mensen. N.B. bij het onderzoek moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met eventuele bijwerkingen!

  1. Bij een vaccin gaat het om een dode of verzwakte ziekteverwekker (lichaamsvreemd). In het geval van het reumaverhaal gaat het niet om een ziekteverwekker, maar om een bewerkte, witte bloedcel (lichaamseigen).

  2. Wij eten het vlees niet rauw op. Bij het bakken/braden van het vlees leggen de meeste bacteriesoorten het loodje door verhitting en kunnen we dus veilig het vlees opeten.

  3. Bij de griepspuit gaat het om een vorm van actieve immunisatie. Van een aantal griepsoorten worden antigenen gebruikt. Eenmaal in je lichaam komt er een reactie op gang waardoor antistoffen tegen deze antigenen opgebouwd wordt. Er ontstaan ook geheugencellen.

  4. I) Elk jaar ontstaan er weer nieuwe varianten van griep en II) Er zijn honderden varianten van griep en in een griepspuit zitten enkele varianten. Experts berekenen welke varianten waarschijnlijk gaan heersen in een winterseizoen en deze varianten belanden dan ook in een griepspuit. N.B. Wat zal er gebeuren als we alle varianten van griep in een griepspuit zouden stoppen?

  5. Ja, je kunt de werking van de centrale verwarming vergelijken met het proces homeostase. Homeostase is het streven van een organisme naar een constant, intern milieu. Door middel van negatieve terugkoppeling schommelen waarden (bijvoorbeeld lichaamstemperatuur) om een normwaarde (bijvoorbeeld kerntemperatuur bij mensen ligt rond de 37 oC). De centrale verwarming werkt op dezelfde manier; is de temperatuur onder een ingestelde waarde dan slaat de ketel aan en wordt warm water door de radiatoren gepompt. Komt de temperatuur boven de ingestelde waarde dan slaat de ketel af.

  6. Dat een mens ongeveer 25x zoveel energie verbruikt dan een alligator komt omdat mensen warmbloedig zijn en alligators koudbloedig. Het kost een organisme veel energie om de lichaamstemperatuur constant te houden.


Toets