Symbiose

  1. Bij symbiose gaat het om een langdurige samenleving tussen individuen van verschillende soort. Bij trouwen gaat het om individuen van dezelfde soort en dus is het geen symbiose.

  2. Bij korstmossen gaat om een samenwerkingsverband tussen algen en schimmels. De schimmels produceren voedingsstoffen voor de algen en de algen leveren de schimmels suikers. Beide soorten hebben voordeel van het samenwerkingsverband. Er is dus sprake van mutualisme.

  3. Symbiose treedt alleen op als in ieder geval één soort er voordeel van heeft.

  4. Er is sprake van mutualisme: beide soorten hebben hier voordeel van. De vogel beschikt over een complete maaltijd en de krokodil heeft weer een schoon gebit.