Aërobe dissimilatie van glucose

  ATP H2O NADH2 CO2 O2
  + - + - + - + - + -
Glycolyse 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Overgang 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0
Citroenzuurcyclus 2 0 2 8 6 0 4 0 0 0
2 0
Oxidatieve fosforylering
(= ademhalingsketen)
30 0 10 0 0 10 0 0 0 6
4 0 2 0 0 2
 
Totaal 40 2 18 12 12 12 6 0 0 6

Legenda

+ = komt vrij ● in de vorm van GTP Omzetting NADH2
- = wordt gebruikt ■ in de vorm van FADH2 Omzetting FADH2

Hint: per glucosemolecuul wordt de citroenzuurcyclus 2x doorlopen

De netto reactie van de aërobe dissimilatie van glucose

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP + 38 Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP