HomeBiologieVeldwerk ► Het watervasthoudend vermogen van een bodemmonster


Het watervasthoudend vermogen van een bodemmonster

 

Doel

Nagaan hoeveel water een grondsoort kan opnemen. Hoe meer water een bodem kan vasthouden des te minder kans is er op uitdroging in een droge periode. Het watervasthoudend vermogen wordt bepaald door de hoeveelheid humus en de textuur van de grond.

 

Materiaal

 • Weegschaal

 • Bak voor de opvang van water

 • Conservenblik met doorboorde bodem

 • Filterpapier

 • Driepoot en gaas

 • Ongeveer 50 gram gedroogd (dus niet uitgegloeid) materiaal

 • Bekerglas

 

Methode

 • Neem een conservenblik met doorboorde bodem en leg een nat filter over de bodem.

 • Noteer het gewicht van het conservenblik met filter (X).

 • Doe 50 gram droge (niet uitgegegloeide) grond in het blik (Y).

 • Zet het blik op de driepoot in de bak en giet er water op totdat het monster onderstaat.

 • Wacht tot de laatste drupperls uit het monster zijn gezakt en weeg het blik met de natte grond opnieuw (Z).

 • Bereken nu het watervasthoudend vermogen. De hoeveelheid water in grammen is: Z - X - Y. Relatief is het: (Z - X - Y) / Y * 100%.