HomeBiologiePractica ► Vangen, merken en terugvangen

 

terugvangenVangen, merken en terugvangen

 

Van te voren

  1. Lees het practicumvoorschrift door;

  2. Maak een werkschema met tekeningen erbij;

  3. Haal de vraagstelling(en) uit het practicum.

 

In de les

  1. Voer het practicum uit in groepen van circa vier leerlingen.

Practicum

 

Materiaal

  • Enkele pakken erwten

  • Dikke stift

  • Acht bekerglazen

 

Methode

Doe in vier bekerglazen grote porties erwten (van ongeveer gelijke grootte) en doe in vier andere bekerglazen kleinere porties erwten (ook ongeveer even groot). Merk van twee grote porties (a en b) 40 erwten met stift, van de andere grotere portie (c en d) 10, van de twee kleine porties (e en f) 40 en van de andere kleine porties (g en h) 10. Doe de gemerkte exemplaren terug in hun populatie en schud ze er goed doorheen.

Doe nu uit elk bekerglas een aantal terugvangsten (elke terugvangst eerst weer terugdoen en de populatie goed schudden). Neem als steekproefgrootte bij de bekerglazen a, c, e en g 40 en bij de bekerglazen b, d, f en h 10. Bereken uit de gegevens de veronderstelde grootte van elke portie bonen en tel vervolgens het werkelijke aantal.

formule terugvangen

Zet alle gegevens overzichtelijk bij elkaar in een tabel. Trek hieruit conclusies over de invloed van het aantal exemplaren dat wordt gemerkt en van de grootte van de steekproef, bij een kleine en bij een grote populatie. Werk per groep het onderzoek uit in een practicumverslag.