HomeBiologiePractica ► Kleur en stevigheid bij planten

 

Kleur en stevigheid bij planten


PRACTICUM 1: Kleur van planten

Red capsicum and cross section

Je doet een onderzoek naar de oorzaak van de kleur van de rode paprika (of sinaasappel) en de rode ui. Zorg ervoor dat de tekeningen in orde zijn en dat je de reflectievragen beantwoord.

 • Maak een preparaat van een rode paprika (of sinaasappel).

 • Maak een preparaat van een rode ui.

 • Maak van beide preparaten een (biologische) tekening. Teken steeds één hele cel met daaromheen de omliggende cellen.

 

Reflectievragen

 1. Door welk onderdeel in de cel wordt bij de rode ui en de rode paprika de kleur van het plantenonderdeel op cellulair niveau veroorzaakt? Geef ook een toelichting. Maak eventueel gebruik van de Binas.

 2. Vergelijk jouw tekening met foto’s op het internet. Verbeter je tekeningen waar nodig. Vermeld de bron.

 3. Leg uit of cellen van dierlijke organismen op eenzelfde manier gekleurd kunnen zijn als de cellen van de onderzochte planten.

PRACTICUM 2A: Onderzoek naar de stevigheid van planten

Plantencellen worden omgeven door een celwand. Daardoor verkrijgt een plant zijn stevigheid. Er is nog een manier waarop een plant zijn stevigheid verkrijgt. Het proces osmose (en dus water) speelt daarbij een belangrijke rol. Je krijgt de opdracht om uit te zoeken wat er precies gebeurt op celniveau als er osmose optreedt.

 • Maak een preparaat van de rode ui met water en bekijk de cellen.

 • Doe een paar druppels zoutoplossing (KNO3) naast het dekglaasje. Gebruik hetzelfde preparaat en zorg ervoor dat je met een tissue de zoutoplossing onder het dekglaasje heen zuigt.

 • Maak een (biologische) tekening van het effect op de cellen.

 

PRACTICUM 2B: Onderzoek naar de stevigheid van planten

Je gaat nog een keer onderzoek doen naar de stevigheid van planten. Ditmaal bekijk je geen cellen, maar ga je werken met aardappelstaafjes. Je gaat kijken wat het effect is van verschillende zoutoplossingen op de stevigheid en lengte van aardappelstaafjes.

 • Schrijf voordat je begint met je onderzoek begint een inleiding en het werkplan.

 • Je hebt onder andere de volgende materialen tot je beschikking: een aardappel, zes reageerbuisjes, bekerglas met water, bekerglas met 8% zoutoplossing, liniaal, reageerbuisrekje, viltstift en twee pipetten van 10 ml. Hint: maak een verdunningsreeks.
 • Voer het onderzoek uit.

 • Schrijf een verslag volgens de natuurwetenschappelijke methode en betrek in je verslag onderstaande reflectievragen.

Reflectievragen

 1. Leg uit in de je verslag wat osmose is. Gebruik in je uitleg de termen turgor, plasmolyse em grensplasmolyse. Bekijk de animatie: plasmolyse bij de rode ui. Gebruik je eigen tekeningen om je verhaal te verduidelijken.

 2. Maak een grafiek waarin je de concentraties van de zoutoplossingen uitzet tegen de lengtes van de aardappelstaafjes.

 3. Leg uit aan de hand van de grafiek bij welke zoutoplossingen de cellen van de aardappelstaafjes in turgor zijn.

 4. Leg uit aan de hand van de grafiek bij welke zoutoplossingen de cellen van de aardappelstaafjes in plasmolyse zijn.

 5. Leidt uit de grafiek af bij welke concentratie zoutoplossing er sprake is van grensplasmolyse.

 6. Professor O.S. Mose wil onderzoek doen naar osmose bij bonobo's (Pan paniscus). Leg kort uit waarom dit geen geniaal idee is.

 

Diffusie en osmose

Turgor en (grens)plasmolyse

 

Links