HomeBiologiePractica ► Invloed van de temperatuur op het enzym katalase

 

Invloed van de temperatuur op het enzym katalase (peroxidase)


Inleiding

Een enzym (een eiwit) is een chemische stof die helpt scheikundige processen te versnellen, een katalysator. Een enzym versnelt een chemische reactie zonder daarbij zelf verbruikt te worden. In dit practicum ga je de invloed van de temperatuur op de enzymactiviteit onderzoeken. Je werkt daarbij met waterstofperoxide (H2O2) en het enzym katalase (peroxidase). Waterstofperoxide ontstaat bij verschillende reacties in cellen als bijproduct. Omdat het schadelijk is, moet het snel worden afgebroken. Alle cellen bezitten het enzym katalase, dat een snelle afbraak van waterstofperoxide mogelijk maakt.

 

Voorbereiding

 • Bedenk een onderzoeksvraag en een hypothese.

 • Zorg ervoor dat je deze onderdelen klaar hebt voordat je met de proef gaat beginnen.

Materialen

enzym katalase

 • Zes reageerbuizen

 • Reageerbuisrek

 • Een aardappel

 • Een mes

 • Waterstofperoxideoplossing van 3%

 • Een maatcilinder van 10 ml

 • Een bekerglas met smeltende ijsblokjes

 • twee waterbaden (37 ºC en 70 ºC)

 

Methode

 1. Nummer de reageerbuizen van 1 t/m 6.

 2. Snijd negen stukjes aardappel af en doe in elk van de buizen 1 t/m 3 drie stukjes.

 3. Doe in elk van de buizen 4 t/m 6 5 ml waterstofperoxideoplossing.

 4. Zet de buizen 1 en 4 in het bekerglas met smeltende ijsblokjes, de buizen 2 en 5 in het waterbad van 37 ºC en de buizen 3 en 6 in het waterbad van 70 ºC.

 5. Laat de buizen vijf minuten staan.

 6. Giet na die 5 minuten het waterstofperoxide bij de stukjes aardappel en laat die buizen weer 5 minuten staan bij de verschillende temperaturen.

 

Resultaten

 • Meet de hoogte van het gevormde schuim in de reageerbuizen.

 • Verwerk de resultaten in een (computer)grafiek.

Verwerking

Schrijf een verslag over deze proef. Vergeet niet de reflectievragen (op de juiste plek) te verwerken in je verslag.

 

Reflectievragen

 1. Geef de reactievergelijking van de afbraak van waterstofperoxide.

 2. Waarom is het verstandig om waterstofperoxide niet te morsen?

 3. Waarom moet je de buizen een aantal minuten bij de verschillende temperaturen blijven staan?

 4. Waarom moet de hoeveelheid aardappel welke te toevoegd (bij de verschillende temperaturen) gelijk zijn?

 

Links