HomeBiologiePractica ► Vitale capaciteit van de longen

 

Vitale capaciteit van de longen

Lung and diaphragm

 

Inleiding

De longen zijn niet bij iedereen even groot. Het volume (de inhoud) van de longen is bij kinderen kleiner dan bij volwassenen. Ook de hoeveelheid lucht die per ademhaling wordt in- en uitgeademd is verschillend. In dit practicum ga je onderzoeken hoeveel lucht je maximaal kunt in- en uitademen per ademhaling: de vitale longcapaciteit. De vitale longcapaciteit kun je bepalen door eest zo diep mogelijk in te ademen, en daarna te meten hoeveel lucht je uitademt bij zo diep mogelijke uitademing. De vitale longcapaciteit hangt onder andere af van het geslacht, het gewicht, de lengte, de sportiviteit en rookgedrag van een persoon.

Hypothese

Bedenk zelf een hypothese. De hypothese bestaat eruit een veronderstelling te doen over de vitale longcapaciteit bij één van bovengenoemde factoren.

 

Werkplan

Materiaal

  • spirometer

 

Methode

  • Adem zo diep mogelijk in. Adem vervolgens zo diep mogelijk uit in de spirometer.

  • Lees de vitale longcapaciteit af op de spirometer.

  • Vul de vitale longcapaciteit en andere gegevens in op het invulformulier.

 

Resultaten

Bij de resultaten geef je alle waarnemingen weer (van het invulformulier) die je gaat gebruiken om je hypothese te toetsen. Maak ook een grafiek (met de computer). Op de x-as van deze grafiek staat hetgeen je onderzocht hebt. Op de y-as is de vitale longcapaciteit (in liters) weergegeven.

 

Conclusies

Komen de resultaten overeen met hetgeen je verwachtte? Ofwel, klopt de onderzoeksvraag wel of niet?

 

Discussie

Is de hypothese correct? Geef een verklaring voor de (onjuiste) hypothese. Vermeld en verklaar (eventuele) opvallende waarnemingen tijdens het practicum.

Links