HomeBiologiePractica ► Beperkende factoren fotosynthese

 

Beperkende factoren fotosynthese

cabomba

Doel

Vergelijken van factoren die de fotosynthesesnelheid beïnvloeden.

 

Vooraf regelen

 • Cabombaplanten, gekookt en afgekoeld water, NaCl, bekerglas (1000 mL), lamp.

 • Een partner; je werkt in tweetallen, maar schrijft het verslag alleen.

Aan de slag

 1. Neem een Cabombaplant en zet hem op de kop in een bekerglas met leidingwater. Knip onder water een stukje van de stengel af en zet de plant in het licht van een lamp (op ongeveer 20 cm). Wacht tot je een constante bellenstroom ziet opstijgen. Het best is een aantal rond de 30 per minuut.

 2. Maak de afstand tussen plant en lamp 0,5 m. Tel weer het aantal bellen per minuut. Zet het bekerglas ook op 1, 1,5 en 2 meter van de lamp. Tel telkens het aantal bellen.

 3. Door water te koken, verdwijnt het koolstofdioxide. Stop de Cabombaplant in een bekerglas met afgekoeld gekookt water en zet hem op 20 cm voor de lamp. Tel het aantal bellen.

 4. Door mineraalwater toe te voegen aan het gekookte water, komt er steeds meer koolstofdioxide in het water. Verhoog het koolstofdioxidegehalte van het water geleidelijk (eerst 100 ml daarna 2x aanvullen met 50 ml). Verandert het aantal bellen snel?

 5. Zet een Cambombaplant in schoon leidingwater van 20°C op 20 cm voor een lamp. Tel het aantal bellen. Verhoog de temperatuur een paar graden door warm water toe te voegen. Verandert het aantal bellen? Herhaal de proef bij steeds hogere temperaturen.

 6. Zet een Cabombaplant in schoon leidingwater op 20 cm voor een lamp. Voeg een mespunt zout toe aan het water. Tel het aantal bellen. Herhaal de handeling.

 

Reflectie

Verwerk de volgende reflectievragen in je verslag.

 1. Werk je resultaten zo overzichtelijk mogelijk uit in vijf (computer)grafieken.

 2. Hoe beïnvloeden de geteste factoren de fotosynthese van Cabomba? Maak een lijst en geef met –, +, ++ en +++ de mate van beïnvloeding aan.

 3. Geef in je verslag de reactie van de fotosynthese.

 4. Leg in je verslag uit wat met beperkende factor bedoeld wordt. Noem een drietal beperkende factoren voor de fotosynthese en geef ook een korte toelichting.

 5. Wat zijn volgens jouw resultaten de beste omstandigheden in een aquarium als je planten wilt kweken?

Verwerking