Inleiding in de wetenschapsfilosofie

 

Filosofie

Kritische reflectie op de fundamenten of vanzelfsprekende veronderstellingen van praktijken.

 

Wetenschapsfilosofie

Kritische reflectie op de vooronderstellingen die aan wetenschap ten grondslag liggen.

 

Twee probleemgebieden

 

I Aard van de wetenschap

 • Wat streeft de wetenschap na?

 • Welke wetenschapstypen kunnen we onderscheiden?

 • Hoe is de samenhang tussen de verschillende types wetenschap?

 • Wat is een wetenschappelijke theorie, hypothese of wet?

 • Wat is een wetenschappelijke verklaring?

 • Is objectiviteit in de wetenschap mogelijk?

 • Levert wetenschap waarheid op?

 • Welke waarden worden in de wetenschap in ere gehouden?

 • Berust wetenschappelijke kennis op feiten?

II Wisselwerking tussen wetenschap en andere praktijken

 • Welke maatschappelijke doeleinden heeft wetenschap?

 • Hoe hoort de verhouding tussen wetenschap en politiek te zijn?

 • Worden morele en politieke vragen niet steeds meer de vragen van wetenschappelijke specialisten?

 • Zijn de cultuurwetenschappen in onze samenleving niet enorm verwaarloosd?

 

 

Links

Quiz wetenschapsfilosofie