Toets | Evolutie en DNA

 

Rondom evolutie

  1. Waarom is het beter om 'Survival of the fittest' te vertalen als 'Het overleven van de best aangepaste' in plaats van 'Het overleven van de sterkste'?

  2. Waarom is isolatie noodzakelijk voor het ontstaan van nieuwe soorten?

  3. Waarom is het resistent worden van bacteriën een bewijs voor de evolutie?

  4. Waarom was het ontbreken van een ozonlaag vroeger belangrijk voor het ontstaan van leven en is nu de aantasting van die laag gevaarlijk voor levende wezens?

 

In diepere lagen vindt men fossielen van eenvoudiger organismen. Hogere dieren als zoogdieren en reptielen vindt men alleen in de minder diepe lagen van de aardkorst.

  1. Waarom was dit feit in strijd met de opvattingen over het ontstaan van soorten in de 18 de eeuw?

DNA

  1. Waarom wordt DNA ook wel de blauwdruk van het leven genoemd?

 

DNA bestaat uit twee strengen, mRNA wordt gevormd door middel van base-paring met een deel van één van deze strengen. In dat geval heet dit deel van het DNA de template streng. Het tegenoverliggende (complementaire) deel van de streng wordt de coderende streng genoemd.
Een bepaald eiwit bevat onder andere de aminozuren valine en methionine. Met behulp van een codontabel zijn alle codes (tripletten) af te leiden die in de coderende streng van DNA voor het aminozuur valine mogelijk zijn.

  1. Noem al die codes.

 

Door een mutatie wordt de middelste base in het triplet dat in het RNA het aminozuur methionine codeert, vervangen door één van de andere basen die in het RNA voorkomen.

  1. Voor welk aminozuur, of voor welke aminozuren kan het triplet dat zo ontstaat, coderen?

 

Analyse van het DNA van een bepaald virus levert de volgende gegevens tot de basensamenstelling: cytosine (19%), adenine (25%), thymine (33%) en guanine (23%). Vergelijk deze gegevens met die van de bouw van het DNA van de mens.

  1. Leg uit dat je met behulp van deze gegevens kunt concluderen welk verschil bestaat tussen de bouw van het DNA van een virus en dat van de mens. Vermeld het verschil.

  2. Virussen bezitten DNA maar worden niet als levende organismen beschouwd. Leg uit waarom.


Antwoorden