Wetenschappelijk geletterd, of bèta-analfabeet?


Beantwoord onderstaande waar of niet waar vragen en je weet het!

   

Waar

Niet waar

1

Een stamcel kan tot alle andere lichaamscellen uitgroeien.

   

2

Een molecuul kan niet in kleinere eenheden worden gesplitst.

   

3

Een nanometer is eenduizendste millimeter.

   

4

Een neuron is een zenuwcel.

   

5

Een laser werkt met geluidsgolven.

   

6

DNA is het erfelijkheidsenzym.

   

7

Gewone tomaten hebben geen genen, genetisch gemanipuleerde tomaten wel.

   

8

Stamcellen komen alleen in planten voor.

   

9

Antibiotica doden zowel bacteriën als virussen.

   

10

Kernenergie vernietigd de ozonlaag.

   

11

Een wetenschappelijke studie is een herhaalbare studie.

   

12

Elektronen zijn kleiner dan atomen.

   

13

Door het broeikaseffect neemt de straling van de zon toe.

   

14

Het centrum van de aarde is erg heet.

   

15

De continenten bewegen al miljoenen jaren.

   

16

Een wetenschappelijk experiment moet controleerbaar zijn.

   

17

De mens heeft meer dan de helft van zijn genen gemeen met de muis.

   

18

Voor het eerst in de geschiedenis sterven er massaal planten en dieren uit.

   

19

De aarde gaat rond de zon in een maand.

   

20

Licht gaat sneller dan geluid.

   

21

De eerste mensen hebben de dinosaurussen in de ogen gekeken.

   

22

Gedurende miljoenen jaren veranderen planten en dieren.

   

23

Alle planten en dieren hebben DNA.

   

24

Astrologie is geen wetenschappelijke discipline.

   

25

Mensen hebben iets minder dan de helft van hun DNA gemeen met chimpansees.

   

26

Door het broeikaseffect stijgt de temperatuur op aarde.

   

27

Het broeikaseffect ontstaat door het verstoken van fossiele brandstoffen.

   

28

Als je met een dobbelsteen een zes gooit, is de kans kleiner dat je daarna weer een zes gooit.

   

29

Door klimaatveranderingen zullen sommige soorten uitsterven, terwijl anderen het juist goed doen.

   

30

Mensen zijn ontstaan uit andere soorten.

   

 

Antwoorden