HomeBiologieLesmateriaal ► Bouw en functies van nieren en lever

 

Bouw en functies van nieren en lever

 

De nieren

Ga naar animatie nier op bioplek.org. Bestudeer de animaties en beantwoord de volgende vragen.

 1. Lengtedoorsnede nierWelke hormoonklieren regelen de werking van de nieren?

 2. Wat zijn de twee functies van de nieren?

 3. Wat is een andere naam voor niereenheid?

 4. Uit welke drie onderdelen bestaat een niereenheid?

 5. Waaruit bestaat voorurine?

 6. Hoe wordt de voorurine gevormd?

 7. Zoek op internet een afbeelding van een niereenheid en geef hierin aan waar passief en waar actief transport plaats vindt.

 8. Wat is de functie van het hormoon ADH?

 9. Wat wordt bedoeld met clearance?

De lever

Ga naar bouw en functies van de lever op bioplek.org. Bestudeer de animaties en beantwoord de volgende vragen.

 1. Hoe komt de lever aan de rode kleur?Structuur leverlob

 2. Met welke drie bloedvaten is de lever verbonden?

 3. Hoe komt gal in twaalfvingerige darm terecht?

 4. Welk bloedvat bevat de meeste ureum?

 5. Welke stoffen gaan van de haarvaten naar de levercellen?

 6. Welke stoffen gaan van de levercellen naar de haarvaten?

 7. Hoe zorgt de lever ervoor dat de glucoseconcentratie van het bloed op peil blijft?

 8. Leg de werking van gal uit.

 9. Wat is transaminatie?

Opdracht

Maak een overzicht/samenvatting van de functies van de lever. Gebruik naast de animaties op bioplek.org, het onderdeel uitscheiding op de kennisbank biologie en je biologieboek. Hieronder staat een mogelijke indeling voor jouw overzicht/samenvatting:

 • Koolhydraatstofwisseling

 • Lipidestofwisseling

 • Proteïnestofwisseling

 • Afbraak van rode bloedcellen

 • Detoxificatie (ontgifting)

 • Opslag

 • Overig

 

Antwoorden