HomeBiologieLesmateriaal ► NewScientist | Een publicatie schrijven

 

newscientistNewScientist | Een publicatie schrijven

Gefeliciteerd! Als groep hebben jullie tijdens biologie een onderzoek uitgevoerd welke door de NewScientist (Nederlandse editie) gepubliceerd gaat worden.

 

Werkwijze

 • Vorm een groep van drie of vier leerlingen;

 • Bedenk als groep een experiment welke jullie gaan uitvoeren;

 • Stel een onderzoeksvraag, hypothese en werkplan op voor dit experiment;

 • Voer het experiment uit;

 • Schrijf de publicatie voor de NewScientist;

 • Beoordeel een andere publicatie door middel van collegiale toetsing.

Tijdpad

 • Week 12 (19 - 23 maart): Bedenken experiment, inleiding en werkplan schrijven;

 • Week 13 t/m 16 (26 maart - 20 april): Uitvoeren experiment en schrijven aan publicatie;

 • Vrijdag 20 april 16.00 uur: Publicatie is geüploaded in Magister ELO:

 • Week 17 (23 - 26 april): Collegiale toetsing en feedback publicaties.

 

Eisen publicatie

publicatie

Afbeelding 1 Publicatie wetenschappelijk artikel
Bron: http://tinyurl.com/jtqrqk8

 • De publicatie heeft de opbouw van een onderzoeksverslag;

 • De theorie van hoofdstuk 5 Onderzoek is verweven in de publicatie.

 

ICT-eisen publicatie

 • Gebruik maken van stijlen (voor koppen, tekst, etc.);

 • Automatische inhoudsopgave;

 • Koptekst met titel van de publicatie;

 • Voettekst met paginanummering;

 • Bijschriften bij afbeeldingen;

 • Een voetnoot onder aan pagina voor bronverwijzing.


Veel succes en plezier bij het schrijven van jullie publicatie!

Beoordeling

De publicatie komt in plaats van de toets over H5 Onderzoek en telt 4x mee. Het cijfer wordt door het behaald aantal punten van collegiale toetsing door leerlingen. In onderstaande tabel zie je de globale puntenverdeling voor de diverse onderdelen van collegiale toetsing.

 

Onderdeel Punten
Voorkant 2
Titelblad 2
Inhoudsopgave 4
Inleiding 8
Werkplan 8
Resultaten 5
Conclusie 4
Discussie 6
Literatuurlijst 2
Bijlagen (facultatief) 3
Logboek 2
Opmaak & ICT-eisen 6
Hoofdstuk 5 Onderzoek 3