HomeBiologieLesmateriaal ► Het menselijke lichaam in plakjes

 

Het menselijke lichaam in plakjes

röntgenfoto

In de medische wereld wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden om het binnenste van het menselijk lichaam in beeld te krijgen, zonder dat het lichaam hoeft worden geopend.

Als sinds de vorige eeuw wordt gebruik gemaakt van röntgenfoto’s, waarbij röntgenstraling door het lichaam gaat en je een afbeelding krijgt omdat bepaalde weefsels meer straling doorlaten dan andere weefsels. De laatste 20 jaar wordt ook gebruik gemaakt van de CT-scan en MRI-scan.

Bij een CT-scan (computer tomografie) wordt ook gebruik gemaakt van röntgenstraling, maar nu worden van de patiënt van alle kanten opnames gemaakt en met behulp van een computer kan het lichaam in plakjes worden weergegeven. Zo krijg je min of meer een driedimensionaal beeld.

De MRI-scan (magnetic resonance imaging) geeft hetzelfde beeld, maar nu wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet, waarbij het lichaam magnetisch gemaakt wordt. Verschillende weefsels hebben een verschillend vermogen om magnetisch te worden. Dit wordt weer gemeten en met behulp van de computer omgezet in beelden. Het lichaam wordt ook nu weer in plakjes weergegeven.

 

Opdracht

  1. Bekijk de vier schematische tekeningen (I t/m IV) van het menselijke lichaam in plakjes, zoals je ze ook met behulp van een CT- of MRI-scan verwachten kan.

  2. Zet bij de letters de juiste namen van de organen.Wat is de juiste volgorde als je de tekeningen als je ze ordent van boven naar beneden; dus welke tekening hoort bovenaan, welke komt daarna, etc.

plak1 plak2
Tekening I Tekening II
plak3 plak4
Tekening III Tekening IV

 

Antwoorden

 

Links