HomeBiologieLesmateriaal ► FF Checken (les 2)

 

FF checken (les 2)

Vanuit jouw rol heb je nu een schets van jouw 'ideale' fabriek op papier staan. Is deze echter ook volledig?

 

Checklistfabriek

  • Hoe komen grondstoffen de fabriek in?

  • Waar worden de grondstoffen en halffabrikaten opgeslagen?

  • Waaruit en hoe wordt de productie aangestuurd en gecontroleerd?

  • Hoe komen de diverse onderdelen op de juiste plek op het juiste tijdstip aan?

  • Is het mogelijk verschillende producten tegelijkertijd te maken?

  • Is de indeling van de fabriek logisch (efficiënt)?

  • Wat gebeurt er met afval en uitlaatgassen?

  • Hoe komt de fabriek aan energie?

  • Hoe gaan de producten de fabriek uit en komen ze op de juiste bestemming aan?

  • ...

Vul indien nodig jouw schets aan.

Er zijn nu drie schetsen aanwezig in jullie groepje. Gebruik deze om te komen tot één, nieuw A3-papier waarop jullie 'ideale' fabriek staat.

Benoem in de onderdelen de verschillende onderdelen. Houd hierbij rekening dat er nog iets bijgeschreven kan worden.

 

De cel als fabriek (les 3)