HomeBiologieLesmateriaal ► Aërobe dissimilatie van Glucose

 

Aërobe dissimilatie van glucose

Door het invullen van onderstaand schema krijg je inzicht in de aërobe dissimilatie van glucose.

Hulpmiddelen voor het invullen kunnen zijn: je biologiemethode, de BiNAS / Biodata, internetsites, etc.

  ATP H2O NADH2 CO2 O2
  + - + - + - + - + -

Glycolyse

                   

Overgang

                   

Citroenzuurcyclus

                 

 

Oxidatieve fosforylering
(= ademhalingsketen)

                   
           
 

Totaal

                   

 

Legenda

+ = komt vrij

● in de vorm van GTP

Omzetting NADH2

- = wordt gebruikt

■ in de vorm van FADH2

Omzetting FADH2

Hint: per glucosemolecuul wordt de citroenzuurcyclus 2x doorlopen

 

De netto reactie van de aërobe dissimilatie van glucose:

... C6H12O6 + ... O2 + ... ADP + ... Pi → ... CO2 + ... H2O + ... ATP

Links

 

Antwoorden